GRÀCIES!!

Fresc 2019: Més de 4.000 espectadors/es i més del 75% d'ocupació!